DOBRE PRAKTYKI

Warunkiem sukcesu firmy, w tym także przedsiębiorstwa w branży turystycznej, jest skuteczne zarządzanie kapitałem ludzkim. Wpływa ono na postrzeganie jej wizerunku w oczach innych osób, a przede wszystkim jej pracowników. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym rozumieć trzeba jako: „działalność związana z planowaniem, organizowaniem sposobów wykorzystania zasobów organizacji, kierowaniem pracą ludzi i kontrolowaniem zmierzającym do sprawnego i skutecznego […]

Celem Customer Experience management jest zbudowanie właściwego zaangażowania pracowników. To projekt, w który angażuje się: kadra zarządzająca firmy, dział HR, a także finanse i marketing. Wymaga on planu, bieżącego zarządzania i doboru właściwych form komunikacji. Nie można bowiem poprzestać na przesyłaniu jednokierunkowej komunikacji (email) czy emitowaniu z góry zdefiniowanych treści poprzez monitory umieszczone w pomieszczeniach, […]

Na gospodarkę narodową coraz częściej wpływają takie procesy cywilizacyjne, jak: postępująca globalizacja i informatyzacja. Równocześnie pogłębiające się zmiany demograficzne i klimatyczne, coraz wyraźniej odciskające swe piętno na gospodarce. Dokonuje się transformacja pracy i zatrudnienia. Pogłębia się dysproporcja pomiędzy światem kapitału (ma charakter globalny) i światem pracy (ma charakter lokalny). Równolegle do powyższych zjawisk społecznych i […]

„Spróbuj przekonać mnie, że wasza polityka odpowiedzialnego biznesu nie jest tylko klasycznym przykładem PR, aby opowiadać waszym klientom o tym, że robicie słuszne rzeczy”. Takie pytanie zadane przez Stephana Sackurema usłyszał Wolfgang Neumann, obecny prezydent oraz prezes The Rezidor Group „Czy nie jest tak, że aby zajmować się odpowiedzialnym biznesem trzeba mieć taki biznes i […]

Kadra menadżerska hotelu Amber zauważyła coraz większe zainteresowanie gości kwestiami związanymi z ekologią oraz zarządzaniem środowiskowym realizowanym w hotelu. Postanowiono, że w hotelu położony zostanie większy nacisk na działania związane ze zmniejszeniem negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Kadra menadżerska hotelu stanęła przed koniecznością przedstawienia swojego ekologicznego nastawienia gościom i pracownikom. Cele, które mają być osiągnięte […]

Po spełnieniu kryteriów dotyczących systemu zarządzania środowiskowego, edukacji pracowników i gości hotelowych kierownictwo Hotelu Amber skupiło się na kryteriach technicznych dotyczących zarządzania zasobami wykorzystywanymi w hotelu. Czwartą grupą kryteriów certyfikatu Green Key są kryteria związane z zarządzaniem zużyciem wody. Zużycie wody powinno być monitorowane co najmniej jeden raz w miesiącu Do tej pory zużycie wody […]

Do hotelu Amber wypłynęło zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania spotkania biznesowego. Zamówienie to w swej specyfikacji zawierało zagadnienia odnoszące się do ekologii i zrównoważonego rozwoju. Warunkiem złożenia oferty było zapewnienie realizacji wydarzenia z zachowaniem aspektów zrównoważonego rozwoju. Z tego powodu było to dla pracowników hotelu zamówienie nietypowe. Po przyjęciu zamówienia przeanalizowano wagę kryteriów. W wyniku analizy […]

Państwo Maria i Marek Dobrowolscy prowadzą od wielu lat tradycyjne, wielopokoleniowe gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 4 ha w województwie podlaskim. Przejęli je od rodziców Pani Marii jeszcze w latach 60-tych. Stanowiło ono podstawę utrzymania rodziny Nowaków, w której pani Maria się wychowywała. Rodzeństwo Pani Marii rozproszyło się po całym świecie w poszukiwaniu pracy, a […]