Działania na rzecz ochrony środowiska – normy ISO 14000

Działania na rzecz ochrony środowiska – normy ISO 14000

Zdobycie certyfikatu ISO 14000 wyraża globalne zaangażowanie obiektu turystycznego w działania na rzecz ochrony środowiska. Hotel czy pensjonat posiadający certyfikat będzie wiarygodny w działaniach na rzecz środowiska, przyjazny dla turystów oraz społeczeństwa lokalnego.

Normy ISO 14000

Międzynarodowa Organizacja Standaryzacji (ISO) opracowała normy dotyczące znakowania środowiskowego (ekologicznego) w ramach serii norm ISO 14000. Są nimi:

 • ISO 14020 Etykiety i deklaracje środowiskowe. Zasady ogólne (Environmental Labels and Declarations – General Principles)
 • ISO 14021 Etykiety i deklaracje środowiskowe. Etykietowanie środowiskowe. Stwierdzenia dotyczące deklaracji środowiskowej (Environmental La bels and Declarations – Environmental Labelling – Self Declaration Environ mental Claims)
 • ISO 14024 Etykiety i deklaracje środowiskowe. Etykietowanie środowiskowe typu I. Zasady przewodnie i procedury (Environmental Labels and Declarations – Environ mental Labelling Type I – Guiding Principles and Procedures)
 • ISO 14025 Etykiety i deklaracje środowiskowe. Etykietowanie środowiskowe typu III. Zasady przewodnie i procedury (Environmental Labels and Declarations – Environ mental Labelling Type III – Guiding Principles and Procedures)
 • ISO 14040 Ocena cyklu życia. Zasady i struktura (Life Cycle Assessment – Principles and Guidelines)
  ISO 14041 Ocena cyklu życia. Określenie celu i zakresu oraz analiza zbioru wejść i wyjść (Life Cycle Assessment – Goal and Scope Defi nition and Inventory Analysis)
 • ISO 14042 Ocena cyklu życia. Ocena wpływu cyklu życia (Life Cycle Assessment – Life Cycle Impact Assessment)
 • ISO 14043 Ocena cyklu życia. Interpretacja cyklu życia (Life Cycle Assessment – Life Cycle Interpre tation)

Normy ISO serii 1402x i 1404x określają wszystkie istotne elementy, które musi wypełniać każdy system ekologicznego etykietowania, a norma ISO 14020 określa dziewięć zasad, które powinny spełniać etykiety środowiskowe. Są nimi:

 • Zasada 1 etykiety środowiskowe powinny być dokładne, sprawdzalne, istotne i niemylące.
 • Zasada 2 procedury dla etykiet środowiskowych nie powinny być opracowywane, przyjmowane lub stosowane z zamiarem lub ze skutkiem stwarzającym niepotrzebne utrudnienia w handlu międzynarodowym.
 • Zasada 3 etykiety środowiskowe powinny być oparte na naukowej metodologii, wystarczająco dokładnej i zrozumiałej oraz pozwalającej uzyskiwać dokładne i powtarzalne wyniki.
 • Zasada 4 informacje dotyczące procedury, metodologii i innych kryteriów użytych dla uzasadnienia etykiet środowiskowych powinny być dostępne i udostępniane na życzenie zainteresowanych stron.
 • Zasada 5 przy ustanawianiu etykiety środowiskowej należy brać pod uwagę wszystkie istotne aspekty cyklu życia produktu.
 • Zasada 6 etykiety środowiskowe nie powinny opóźniać innowacji, które zapewnią lub mogą zapewnić poprawę efektów oddziaływania na środowisko.
 • Zasada 7 jakiekolwiek wymagania administracyjne lub wymogi informacji związane z etykietami środowiskowymi powinny być ograniczone do tych, które są niezbędne dla ustalenia zgodności z odpowiednimi kryteriami i normami.
 • Zasada 8 proces rozwoju systemu etykiet środowiskowych powinien obejmować otwartei partnerskie konsultacje z zainteresowanymi stronami.
 • Zasada 9 strona wydająca etykietę środowiskową powinna zapewnić potencjalnym nabywcom dostęp do informacji o aspektach środowiskowych wyrobu i usług istotnych dla etykiet środowiskowych.

.