DOBRE PRAKTYKI

Może wydawać się to swego rodzaju paradoksem, że w naszej globalnej wiosce, w której wydają się dominować głosy o współzależnościach międzynarodowych, międzykontynentalnych, wzajemnych powiązaniach i wspólnych losach, to, co „lokalne”, obszar rodzinnych gniazd – ze swoją różnorodnością kultur, języków, historii i obszarów geograficznych, nieodmiennie wywiera silny wpływ na ludzką wyobraźnię. Dlaczego ? Więzy, które nas […]

Od wielu lat uczniowie wiedzą jak cennym zasobem jest energia słoneczna. Zainstalowanie inteligentnego oświetlenie w klasach i pomieszczeniach administracyjnych czy kuchennych jest umieszczane na liście potrzeb i propozycji uczniów bardzo wysoko. Czujniki ruchu do włączania świateł i inteligentne termostaty w obszarach o małej liczbie osób są pomysłami, które uczniowie przynoszą z domu jak również DO […]

W raporcie Światowej Organizacji Zdrowia WHO z 2013 roku umieszczono informację , iż na całym świecie 42 miliony dzieci poniżej piątego roku życia miało nadwagę lub otyłość. Jednocześnie podczas pandemii liczba ta znacząco wzrosła. Ilość dzieci potrzebujących bezpłatnego dożywiania również gwałtownie podskoczyła oscylując na poziomie 1/4 wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Z kolei […]

Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), firmy prowadzące w internecie sprzedaż wysyłkową czy zakupy z katalogów, zawierające transakcje przez telefon lub podczas różnego rodzaju prezentacji, zbyt wolno wprowadzają nowe przepisy ustawy o prawach konsumenta.* Nowe prawo dotyczące sprzedaży internetowej i zakupów na odległość weszło w życie pod koniec grudnia 2014 roku. I choć przepisy […]

  Program „Zielone biuro” Ochrona środowiska jest ważnym filarem polityki społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju Banku Zachodniego WBK. Jednym z jej celów jest redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez wdrażanie nowych technologii, dodatkowo budowanie świadomości w całej organizacji i edukacja pracowników. BZWBK podejmuje działania, by zminimalizować i neutralizować negatywny wpływ na środowisko, wdrażając w biurach nowoczesne […]

  Głowna siedziba Banku Zachodniego WBK w Warszawie – najbardziej zielony budynek biurowy w Europie Środkowo-Wschodniej. Atrium 1 to nowoczesny, funkcjonalny obiekt biurowy klasy A, zaprojektowany i realizowany w zgodzie z polityką równoważonego budownictwa, precertyfikowany w międzynarodowym systemie LEED na najwyższym, platynowym poziomie. Zastosowane w budynku rozwiązania są innowacyjne i pozwalają na obniżenie poziomu zużycia […]