PROJEKT

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ EVACO to projekt z zakresu odpowiedzialnego biznesu, łączący w sobie aspekty ekologiczne, etyczne i społeczne funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Cel główny projektu: wdrożenie zasad odpowiedzialnego biznesu, promowanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju.

W ramach realizacji projektu PARP CSR przystąpiliśmy do audytu wstępnego, a następnie certyfikującego, w celu potwierdzenia naszych działań pro-środowiskowych uzyskaniem certyfikatu „Zielone Biuro”. Kryteria certyfikatu obejmują m.in. zarządzanie zasobami, edukację ekologiczną oraz monitorowanie emisji CO2. Tworzymy portal, którego zadaniem jest promowanie i rozpowszechnianie, a także możliwość wymiany informacji i doświadczeń w obszarze prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. Konstruujemy licznik CO2, który służy podnoszeniu świadomości pro-ekologicznej oraz ułatwia „zielone” zarządzanie przedsiębiorstwem.

W ramach projektu opracowana została strategia społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki działaniom realizowanym w ścisłej współpracy z doradcą PARP opracowano dokument ramowy mówiący o priorytetach spółki w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Bizensu. Evaco dbając o spójną strategię zrównoważonego rozwoju oparło swoją działalność na trzech podstawowych filarach działalności: środowisko naturalne, relacje z klientem oraz zaangażowanie społeczne. Dokument opisuje kluczowe obszary rozwoju firmy takie jak: doradztwo, szkolenia, sprzedaż, obsługa klienta. Strategia odzwierciedla działania wnioskodawcy w działaniach projektowych, wskazując rozwiązania. Dokument wyznacza podstawową misję firmy i wartości jakie uznawane są przez nią jako kluczowe i elementarne.


REGULAMIN NASZEGO PORTALU

.