Sąd Rejestrowy może wykreślić przedsiębiorcę z KRS.

Od stycznie 2015 roku, obowiązuje nowelizacja, która daje sądom rejestrowym możliwość wykreślenia z KRS firm, które nie dopełnią obowiązków rejestrowych, czyli np. nie złożą sprawozdania finansowego czy wniosku o zmianę wpisu, Zaległości trzeba uzupełnić do 1 lipca 2015 r.


Do tej pory sąd mógł wymierzyć grzywnę, ale zdarzało się to bardzo rzadko. Od początku tego roku, może dodatkowo wszcząć procedurę wykreślenia podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Taka procedura może rozpocząć się gdy zaległości występują przez 2 kolejne lata. Wtedy Sąd będzie dążył do ustalenia czy firma działa i czy ma majątek. W tym celu skontaktuje się z innymi urzędami, np. z Urzędem Skarbowym. Jeśli ustali, iż podmiot nie prowadzi działalności i nie posiada majątku zbywalnego, orzeknie o jego rozwiązaniu i wykreśleniu z KRS. W takiej sytuacji majątek spółki przechodzi na własność Skarbu Państwa a wierzyciele będą mieli jeden rok na zgłaszanie ewentualnych roszczeń.

Zmiana w prawie ma na celu w dużej mierze uregulowanie sytuacji spółek, które – choć formalnie nie zostały rozwiązane – nie funkcjonowały ze względu na brak środków. Warto jednak być ostrożnym, gdyż przez zaniedbanie, może też to dotknąć spółki nieświadome lub po prostu nie realizujące swoich obowiązków.
Artykuł oparto o informacje z serwisu prawniczego lexis.pl.