Dobre Praktyki – Fritar

Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego „Fritar” w Tarnowie istnieje na polskim rynku ponad 30 lat. Od sierpnia 2001 roku firma ma status spółki akcyjnej z całkowicie polskim kapitałem. Większościowym udziałowcem jest Regionalne Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego Iglokrak Sp. z o.o. w Krakowie. „Fritar” S.A. jest właścicielem zakładu chłodniczego o pojemności składowej ponad 13.000 ton. Na nowoczesnych urządzeniach wytwarza szereg smacznych wyrobów mrożonych w następujących grupach asortymentowych:

  • frytki,
  • owoce,
  • warzywa jednorodne,
  • zupy,
  • mieszanki i sałatkiMrożonki z „Fritar-u” wytwarzane są na bazie surowców pochodzących z czystych ekologicznie terenów Polski. Roczna produkcja i sprzedaż wynosi ponad 30.000 ton produktów z ziemniaka, warzyw i owoców. Wyroby „Fritar-u” cieszą się doskonałą opinią polskich i zagranicznych klientów oraz rządowych ekspertów, czego dowodem są liczne nagrody i znaki jakości jak np. „POLSKA DOBRA ŻYWNOŚĆ”, przyznane przez Ministra Rolnictwa.

W przemyśle spożywczym podstawą do uzyskania wysokiej jakości produktów jest wdrożenie systemu zapewnienia jakości, który jest gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i panowania w tym zakresie nad procesem produkcyjnym. W związku z tym Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego „Fritar” S.A. w Tarnowie w marcu 2001 roku opracowało i wdrożyło system Analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP). System ten został wprowadzony w celu stałej kontroli warunków sanitarno-higienicznych zakładu i personelu, kontroli parametrów jakościowych surowca i wyrobu gotowego. Stosowanie HACCP sprzyja kreowaniu wizerunku i zaufania do firmy ze strony świadomych problemu konsumentów i odbiorców handlowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, podkreślając, że zakład posiada uprawnienia eksportowe.

P.P.Ch. „Fritar” S.A. jest wyposażone w niezależne laboratoria kontroli i utrzymania jakości, w których wyspecjalizowane służby kontrolne gwarantują prawidłowe funkcjonowanie systemów jakości. Sama kontrola odbywa się od momentu przyjęcia surowca do zakładu, ściśle według wymogów (każda partia), następnie poprzez stały nadzór nad wszystkimi etapami procesu, aż do uzyskania wyrobu gotowego i nadzoru jego wysyłek z zachowaniem pełnej identyfikacji. Większość surowców do produkcji pochodzi z własnych kontraktacji, które są pod stałym nadzorem przedsiębiorstwa. Jest to również gwarancja odpowiedniej, wysokiej jakości wyrobów produkowanych pod znakiem „Fritar”.

P.P.Ch. „Fritar” S.A. również aktywnie działa w kierunku poprawy i ochrony środowiska naturalnego w swoim najbliższym otoczeniu. Z działań, jakie są stale prowadzone należy podkreślić, iż stosuje on: wstępne podczyszczanie ścieków i kierowanie ich potem na grupową oczyszczalnię ścieków, ciągłą segregację i recykling odpadów powstających podczas procesu produkcyjnego. Przedsiębiorstwo posiada urządzenia tzw. multicyklony, za pośrednictwem których spaliny z kotłowni są podczyszczane nie przyczyniając się w ten sposób do degradacji środowiska. Działania te pomagają w zachowaniu środowiska naturalnego w nienaruszonym stanie, poprzez brak emisji szkodliwych substancji stałych i lotnych oraz ciągłą kontrolę nad właściwym przebiegiem tych procesów.