Dobre praktyki- Zielone Biuro WBK

 

logo_bzwbk2

Program „Zielone biuro”

Ochrona środowiska jest ważnym filarem polityki społecznej odpowiedzialności
i zrównoważonego rozwoju Banku Zachodniego WBK. Jednym z jej celów jest redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez wdrażanie nowych technologii, dodatkowo budowanie świadomości w całej organizacji i edukacja pracowników. BZWBK podejmuje działania, by zminimalizować i neutralizować negatywny wpływ na środowisko, wdrażając w biurach nowoczesne rozwiązania pozwalające zwiększyć efektywność wykorzystania energii i racjonalnie gospodarować odpadami.

Certyfikowane oddziały
Bank Zachodni WBK jest pierwszym bankiem w Polsce, który we współpracy z Fundacją „Partnerstwo dla środowiska” przystąpił do certyfikacji swoich oddziałów w ramach programu „Zielone biuro”. Zielone biuro jest miejscem przyjaznym nie tylko dla pracowników, ale też dla środowiska. Jest to miejsce, w którym świadomie i rozważnie wykorzystujemy dostępne zasoby. Stosuje się w nim energooszczędne oświetlenie, segreguje odpady. Dostawcy przestrzegają zasad etycznych i ekologicznych. Weryfikowani są pod tym względem przed zaproszeniem do współpracy.

Czym charakteryzuje się Zielone Biuro?
Aktualnie 43 oddziały Banku Zachodniego WBK otrzymały certyfikaty Zielonego biura, potwierdzające wdrożenie polityki środowiskowej, monitoring emisji CO, zużycia energii elektrycznej i cieplnej, wody, ścieków, papieru, zakupy sprzętu przyjaznego dla środowiska czy działania na rzecz ograniczenia ilości odpadów. Objęte programem oddziały wyposażone zostały m.in. w stacje do segregacji nieczystości oraz naklejki zachęcające do proekologicznych zachowań pracowników oraz klientów banku.

Zwiększanie świadomości ekologicznej
We wszystkich certyfikowanych oddziałach zastały przeprowadzone warsztaty dla pracowników, którzy wspólnie wypracowywali kodeks dobrych praktyk proekologicznych oraz wstępne scenariusze działań z zakresu zaangażowania społecznego. Dzięki uczestnictwu w programie i racjonalnej gospodarce zasobami budowana jest świadomość ekologiczna zarówno wśród pracowników, jak i klientów banku, ograniczany negatywny wpływ na środowisko, a tym samym obniżany koszt działalności. Planowane jest sukcesywnie objęcie programem „Zielone biuro” wszystkie oddziały BZWBK.

Dodatkowe rozwiązania Banku Zachodniego WBK sprzyjające środowisku
Jedną z ważniejszych zmian prowadzących do zmniejszenia ilość wykorzystywanego papieru oraz zwiększenia komfortu klienta, była decyzja o przekazywaniu klientom wymaganych tekstów dotyczących regulacji bankowych, w formie płyt CD, w zamian za drukowane 120 stron formatu A4. Nie bez znaczenia był również aspekt finansowy tej decyzji. Wysyłając płyty zamiast papierowych pakietów, zaoszczędzono 982 tys. zł.

Jako jedna z pierwszych dużych firm w Polsce, zamiast tradycyjnych świetlówek liniowych zastosowała 3 i 4-ropunktowe, białe moduły i zielone taśmy LED. Rozwiązanie to może potencjalnie przynieść oszczędności energii nawet o 50-60% w stosunku do stosowanych dotychczas tradycyjnych świetlówek.