Co oznaczają ekologiczne znaki?

Jak rozeznać się w ekologicznych znakach?

equal-to-239338

Eko znaki oraz certyfikaty ekologiczne to oznaczenia które możemy spotkać na produktach dostępnych w Polsce, to rodzaj systemu zarządzania środowiskiem obejmujący wybrany obszar lub skierowany do danej branży.


Do najbardziej rozpoznawalnych oznaczeń Eko pojawiających się na polskich produktach należą:

 • Znak Ekologiczny EKO- mogą go otrzymać produkty krajowe lub zagraniczne spełniające określone kryteria ochrony środowiska i zdrowia.
 • Zielone Płuca Polski- prestiżowe wyróżnienie przyznawane przedsiębiorcom , instytucjom lub osobom prawnym, które prowadzą swoją działalność na terenie Zielonych Płuc Polski (północno wschodnia część Polski)zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 • Ekoland – znak nadawany producentom żywności którzy przy produkcji stosują metody ekologiczne, przyznawany przez Stowarzyszenie producentów Żywności.
 • Zielona Marka – to niezależny certyfikat wyróżniające przyjazne środowisku i człowiekowi produkty
 • podkreśla energooszczędne cechy i korzyści ekonomiczne wynikające bezpośrednio z wyboru produktów oznaczonych znakiem Zielonej Marki.
 • Produkcja ekologiczna – obowiązujące w UE logo określające ekologiczną żywność określa nie tylko wysokie parametry jakościowe ale również dbałość o środowisko w trakcie procesu produkcyjnego, logo może być umieszczone jeżeli 90 % produktu zostało wykonane metodami ekologicznymi.
 • Błękitny Anioł- najstarszy na świecie ekologiczny certyfikat przyznawany przez instytucje naukowe i niemieckie ministerstwo środowiska przedsiębiorcom mocno zaangażowanym w ochronę środowiska. Znak ten możemy spotkać na najróżniejszego rodzaju produktach.
 • Energy Star – międzynarodowy znak który możemy znaleźć na produktach promujących zmniejszanie wydzielania gazów powodujących efekt cieplarniany.
 • Europejska Stokrotka – wielobranżowe odznaczenie o najszerszym zasięgu geograficznym (UE oraz Norwegia i Islandia oraz Lichtenstein) promuje wyroby i usługi z wyłączeniem żywności i medycyny. Stokrotka to jeden z lepszych znaków dla świadomego konsumenta.
 • Nordycki Łabędź – najbardziej rozpoznawalny wspólny dla krajów skandynawskich ekoznak. Produkty oznaczone tym znakiem wyróżniają się z pośród innych ( z tej samej grupy, o takim samym przeznaczeniu) mniejszym negatywnym wpływem na środowisko naturalne i ludzi.
 • Ekologiczny znak KRAV – produkty z tym znakiem zostały wyprodukowane bez użycia nawozów sztucznych lub chemicznych środków ochrony roślin. Znak ten jest bardzo dobrze rozpoznawalny wśród szwedzkich konsumentów.
 • Certyfikat Zielone Biuro- Przyznawany dla firm i instytucji, obejmuje zagadnienia biurowe między innymi. lepsze zarządzanie zasobami biurowymi takimi jak papier czy materiały eksploatacyjne oraz odpady. Ważnym elementem tego certyfikatu jest edukacja ekologiczna pracowników oraz monitoring zużywanych mediów.
 • Certyfikat Przyjazny Rowerom -dla wszystkich którzy chcą być przyjaźni dla rowerzystów i promować zrównoważony transport. Podstawowym kryterium jest odpowiedni parking rowerowy oraz informacja dla rowerzystów.