Ważne słowa ekologiczne

environmental-protection-326923_1280

Mówiąc o ekologii powinniśmy znać znaczenie słów, które z ochroną środowiska łączą się ściśle. Kupując produkty z serii Eko spotykamy się z następującymi pojęciami:

Low energy – oznacza efektywne wykorzystanie energii w produkcji i codziennym użytku.

Recycled (przetworzone)- wykonane z przetworzonych odpadów

Organic (Organiczne)- surowce były uprawiane bez użycia pestycydów

Recyclable (nadające się do ponownego przetworzenia)- są to komponenty produktu, które mogą być ponownie użyte. Powinny być wyselekcjonowane i trafić do zakładu recyklingu.
Fair Trade (sprawiedliwy handel)- dostawcy wspierają lokalne spółdzielnie pracy a ludzie pracujący przy wytwarzaniu artykułów otrzymują godziwe wynagrodzenie.

Sustainable – zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju: wykonane z naturalnych surowców, których wzrost może być utrzymany w czasie a źródła są odnawialne.

Re-used/ upcykling – ponowne wykorzystanie materiałów do produkcji czegoś nowego, zwane często recycling.

Każda metoda i sposób przetworzenia odpadów, która pozwala chronić środowisko naturalne jest warta pochwalenia.

Coraz więcej producentów bazuje na przetworzonych odpadach, my również możemy mieć wpływ na zwiększenie popytu na produkty z Eko oznaczeniami. Wybierajmy właśnie takie, wiedząc już co oznaczają.
Sami również możemy dać rzeczom drugie życie, przerabiajmy więc stare rzeczy, tworząc z nich zupełnie nowe.

Pamiętajmy, samo składowanie odpadów nie rozwiązuje problemu istnienia odpadów. Ulokowane na składowiskach, nagromadzone w setkach tysięcy ton, pozostają w spadku kolejnym pokoleniom. Ważne by odpady w maksymalnym stopniu odzyskiwać, przetwarzać i ponownie wykorzystywać. Pozostałe odpady których już nie można odzyskać należy przetworzyć na paliwo alternatywne. Takie paliwa powinny być palone w wysokiej temperaturze wynoszącej ponad 2000 stopni Celsjusza oraz zwiększonej zawartości tlenu. Zapobiega to powstawaniu dioksan i furanów.