Błękitna Flaga

Błękitna Flaga

Błękitna Flaga – międzynarodowe wyróżnienie dla kąpielisk i marin

Idea programu Błękitna Flaga narodziła się we Francji w 1985 roku. Od tego czasu certyfikat ten stał się najbardziej rozpoznawanym oraz respektowanym wyróżnieniem dla kąpielisk i marin na arenie międzynarodowej. Aktualnie w programie uczestniczy 49 krajów, w których wyróżniono ponad 4000 kąpielisk i marin. W Polsce w roku 2014 to prestiżowe wyróżnienie otrzymało 29 kąpielisk i 6 marin.

Błękitna Flaga jest wyróżnieniem przyznawanym kąpieliskom oraz marinom spełniającym wymagania w zakresie:

  • działań na rzecz edukacji ekologicznej
  • zarządzania środowiskowego
  • bezpieczeństwa oraz jakości prowadzonych usług
  • czystości wody.

Program Błękitna Flaga z każdym kolejnym sezonem cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem. Otrzymanie tego wyróżnienia potwierdza spełnienie wysokich międzynarodowych standardów. Globalny zasięg programu zapewnia jednolite kryteria w każdym oznaczonym Błękitną Flagą miejscu. Program ten motywuje władze lokalne, operatorów plaż i przystani jachtowych do zarządzania obiektami z uwzględnieniem wpływu na środowisko naturalne. Idea programu przyczynia się również do rozwoju branży turystycznej, co wiąże się także ze wsparciem rozwoju gospodarczego na szczeblu lokalnym oraz krajowym. Obiekty posiadające certyfikat Blue Flag dążą także do osiągnięcia najwyższej jakości usług, aby zapewnić jak najlepsze warunki pobytu dla turystów.

W ramach programu Blue Flag realizowana jest również inicjatywa Indywidualnej Błękitnej Flagi. Inicjatywa ta skierowana jest do właścicieli jachtów i łodzi, którzy pragną przyłączyć się do promowania i realizowania odpowiedzialnych zachowań. Wyróżnienie jachtu lub łodzi Indywidualną Błękitną Flagą potwierdza przestrzeganie, przez właściciele i użytkowników łodzi, określonych w programie zasad proekologicznej postawy wobec środowiska naturalnego i zasobów wodnych.

.