Certyfikat GREEN KEY

Green Key
Certyfikat GREEN KEY przyznawany jest obiektom turystycznym, które spełniają międzynarodowe kryteria w zakresie odpowiedzialności za środowisko naturalne, współpracy ze społecznością lokalną oraz budowy świadomości ekologicznej pracowników, dostawców i gości.

Certyfikat GREEN KEY zainicjowany został w 1994 roku w Danii. W roku 2002 certyfikat ten został zakwalifikowany jako jeden z międzynarodowych programów realizowanych przez Fundację na rzecz Edukacji Ekologicznej (Foundation for Enviromental Education). Certyfikat ten obecnie funkcjonuje w 46 krajach, w tym także w Polsce. To prestiżowe wyróżnienie zostało przyznane dla ponad 2300 obiektów na całym Świecie.

Misja

Certyfikat GREEN KEY propaguje doskonalenie zarządzania środowiskowego w obiektach turystycznych oraz ich wkład w rozwój zrównoważony. Certyfikat ten to także narzędzie służące zwiększaniu świadomości ekologicznej wśród osób zaangażowanych w działalność danego obiektu (właściciele, personel, klienci, dostawcy oraz inni interesariusze).

Cele

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska dla podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie negatywnego wpływu wywieranego na środowisko naturalne przez branżę turystyczną.

Obniżenie kosztów funkcjonowania obiektu dzięki zastosowaniu zasad zarządzania środowiskowego.
Uwzględnienie aspektów ochrony środowiska w strategii rozwoju obiektów turystycznych.

Propagowanie turystyki przyjaznej środowisku naturalnemu oraz społecznościom lokalnym poprzez stosowanie zasad odpowiedzialnego biznesu (responsible business)..