Certyfikat Zielony Sklep

Zielony Sklep

Certyfikat Zielony Sklep jest pierwszym standardem dedykowanym podmiotom branży handlowo-usługowej posiadającym punkty sprzedaży detalicznej. Dzięki zewnętrznej weryfikacji podejmowanych działań, poprzez certyfikujący audyt środowiskowy, firma może w niezależny sposób potwierdzić swoje osiągnięcia, a po otrzymaniu certyfikatu pozyskać nowych, bardziej świadomych i wymagających klientów. Standard koncentruje się na prostych i praktycznych rozwiązaniach możliwych do wdrożenia w typowym dla branży miejscu pracy.

Ostatecznym odbiorcą Certyfikatu Zielony Sklep są przede wszystkim konsumenci; zarówno ci świadomi ekologicznie i wrażliwi na kwestie poszanowania praw człowieka w łańcuchu dostaw i produkcji, którzy dzięki certyfikatowi znajdą miejsca sprzedaży oferujące zbieżne z ich standardami produkty i usługi; ale także osoby mniej zorientowane, którym dopiero trzeba wskazać pewne pochodne ich codziennych wyborów konsumenckich.

Certyfikat powstał dzięki unikalnej współpracy organizacji pozarządowej – Fundacji Partnerstwo dla Środowiska i firmy z branży handlu detalicznego – Tchibo Warszawa. Pozwoliło to na wypracowanie konsensusu pomiędzy wizją organizacji pozarządowej a realnym, rynkowym funkcjonowaniem dużego międzynarodowego przedsiębiorstwa, prowadzącego punkty sprzedaży na terenie całej Polski. Przykładem korzyści płynących ze współpracy tak różnych podmiotów była możliwość weryfikacji założonych przez ekspertów Fundacji poziomów spełnienia kryteriów poprzez przeprowadzenie wstępnych audytów środowiskowych w punktach sprzedaży detalicznej, pozwalająca na ustalenie takich wartości, które z jednej strony nie są w dzisiejszych warunkach spełniane automatycznie, a z drugiej są realne do osiągnięcia.

Kryteria certyfikatu zostały opracowane na kanwie międzynarodowych standardów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu ISO 26000 i zasad raportowania zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (GRI). Międzynarodowa norma ISO 26000 zawiera wytyczne, do jakich wszelkiego rodzaju organizacje powinny się stosować, by działać odpowiedzialnie. Z kolei GRI to zestaw ramowych zasad raportowania kwestii ekonomicznych, środowiskowych i społecznych odnośnie zrównoważonego rozwoju i szczegółowych wskaźników.

.