INNOWACJE

Kalkulator CO2 to narzędzie internetowe. Jego głównym zadaniem jest obliczanie emisji dwutlenku węgla tzw. carbon footprint (lub ślad węglowy) związanej z funkcjonowaniem Firmy. Termin carbon footprint jest często stosowany do opisania całkowitej ilości wyemitowanego CO2 oraz innych gazów cieplarnianych. Nie ma jednej definicji „Carbon footprint”. Różne instytucje trochę inaczej definiują to pojęcie m.in. Carbon Trust: […]