Efektywność energetyczna wyzwaniem XXI wieku

Czym jest efektywność energetyczna?

Efektywność energetyczna to racjonalne i efektywne wykorzystanie energii, które w ogólnym bilansie opłaci się przedsiębiorstwom a w rezultacie gospodarce krajowej.
O tym, że energia staje się towarem deficytowym nie trzeba już dzisiaj nikogo przekonywać. Stąd też trzeba wprowadzić sposoby jej efektywnego wykorzystania.
 
Oszczędzając, i efektywnie wykorzystując nasze domowe zasoby energii zyskamy we wszystkich istotnych dla gospodarki i społeczeństw obszarach:

  • ekonomii: lepiej wykorzystując zasoby ponosimy mniejsze koszty ich eksploatacji, orgraniczamy nagatywne dla środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,
  • wizerunku: przedsiębiorstwo zachowując efektywnośc energetyczną buduje pozycje organizacji odpowiedzialnej społecznie,
  • strategicznego bezpieczeństwa: panstwa, które umiejętnie wykorzystuje energię.

 

To z pewnością wystarczające powody, by efektywność energetyczną traktować jako kwestię priorytetową i widzieć w niej szansę na rozwiązanie wielu problemów współczesnej cywilizacji. Dostrzega to także Unia Europejska, która promuje inwestycje proefektywnościowe w energetyce. Jak ważny jest to obszar, pokazuje dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego, która zobowiązuje państwa unijne do wprowadzenia na swoim terytorium stosownych regulacji prawnych w zakresie efektywności energetycznej..