Misja

Misją portalu jest wkład w rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnienie czytelnikom bazy wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Nasz portal to także miejsce, gdzie wyróżniane są organizacje podejmujące wyzwania w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Stawiamy na wymianę dobrych praktyk i tworzenie społeczności organizacji odpowiedzialnych za środowisko naturalne.

Dajemy także możliwość wymiany informacji pomiędzy użytkownikami portalu w celu korzystania z ich doświadczenia oraz doskonalenia w zarządzaniu.

Emisja dwutlenku węgla to ważna kwestia nie tylko w skali kraju, ale także Świata. Udostępniamy naszym użytkownikom narzędzie w postaci kalkulatora emisji CO2. Narzędzie to pozwoli naszym czytelnikom stać się bardziej świadomymi swojego wpływu na środowisko naturalne poprzez pomiar emisji dwutlenku węgla. My natomiast udzielimy wskazówek, w jaki sposób emisję tą ograniczyć.

Dołożymy wszelkich starań, aby wartość merytoryczna portalu utrzymywana była na najwyższym poziomie. Jest to możliwe dzięki ekspertom w zakresach tematycznych portalu będącym jednocześnie autorami prezentowanych treści.

.