Konferencja Eko-standardy – szansa dla nowych produktów i usług

conference-32376_640

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska wspólnie z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. Józefa Tischnera organizuje konferencję „Ekostandardy – szansą dla nowych produktów i usług”. Konferencja odbędzie się w dniu 25 marca 2015 r. w Auli Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, ul. Westerplatte 11.

Konferencja ma na celu:

  • Określenie roli ekostandardów w ograniczaniu oddziaływania na środowisko przy równoczesnym ograniczaniu kosztów prowadzonej działalności oraz w tworzeniu nowych produktów i usług.
  • Ocenę priorytetów, potrzeb, wiedzy, umiejętności oraz kompetencji z zakresu ekostandardów z punktu widzenia pracodawców oraz określenie możliwości ich pozyskania.

Program konferencji:
09:30 – 10:00 Rejestracja gości
10:00 – 12:10 I. Studia zielonych przypadków – dobre praktyki
Prezentacje prelegentów (tematy wystąpień: m.in.: ograniczanie kosztów, wizerunek, nowe produkty i usługi).
12:10 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 13:30 II: „Eko-standardy w biznesie i nie tylko – jak przełamać bariery wdrożeniowe?”
Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli zaproszonych firm.
13:30 – 14:00 Przerwa na lunch
14:00 – 15:30 III. Warsztaty fakultatywne
Konsekwencje na rynku pracy (Jaka wiedza, umiejętności i kompetencje są niezbędne dla wykorzystania w pełni ekostandardów?)
(na warsztaty obowiązują wcześniejsze zapisy: liczba miejsc ograniczona, chęć uczestnictwa w warsztatach prosimy zgłaszać na adres: msiuta@wse.krakow.pl)

Dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem formularz rejestracyjny znajduje się tutaj