Konkurencyjność cenowa polskiej oferty w sezonie zimowym 2013/2014

BadaniaProjekt prowadzony jest od kilku lat, ma charakter długofalowy, a niniejszy jego etap odnosi się do sezonu zimowego 2013/2014. W badaniu porównano ceny usług turystycznych świadczonych w Polsce (w odniesieniu do wybranych produktów i grup produktów turystycznych) z tymi, które na tych rynkach oferują nasi główni konkurenci, za których uznano podmioty świadczące usługi na rynkach czeskim, słowackim, austriackim i niemieckim. Badanie dotyczy zarówno oferty touroperatorów, agentów turystycznych, jak i bezpośrednich usługodawców.

Badanie oparto na przygotowanych w 2010 i uaktualnionych dla sezonu 2013/2014 szczegółowych założeniach metodologicznych, co roku nieznacznie modyfikowanych ze względu na zmiany zachodzące na rynku, które zawierały także wybór rynków konkurencyjnych w stosunku do polskich regionów turystyki zimowej. Założenia te określają również zakres i obszar badań oraz wskazania co do struktury i zasad losowania próby. Badanie obejmuje zarówno oferty przedstawione do sprzedaży przez organizatorów turystyki, jak i przez bezpośrednich usługodawców.

Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, ważnym zadaniem projektu była nie tylko statystyczna analiza materiału empirycznego, ale także zastosowanie przetestowanych wcześniej wskaźników umożliwiających ocenę konkurencyjności polskiej oferty turystycznej w relacji do głównych konkurencyjnych obszarów recepcji turystycznej. Oznacza to, że oprócz wskaźników bazujących na przeciętnym (średnim) poziomie cen (średnich empirycznych), wykorzystano zaproponowaną wcześniej i udoskonaloną metodę szacowania wskaźników syntetycznych, ilustrujących relację ceny do użyteczności produktu. Podobnie jak to miało miejsce w odniesieniu do poprzednich edycji badań, przeprowadzenie porównań międzynarodowych posłużyło wytyczaniu obszarów konkurencyjności i pozycjonowaniu polskich ofert.

Założenia metodologiczne badania uwzględniają fakt ogromnego rozdrobnienia rynku i istnienia dużej liczby bardzo podobnych produktów turystycznych. Przypisane są im jednak różne ceny, przeznaczone dla wielu, różniących się, segmentów rynku. Nie dość, że nie sposób je wszystkie uwzględnić i porównać, trudno też wytypować produkty w miarę jednorodne, umożliwiające wiarygodną analizę.

Więcej przeczytasz na stronie www.zarabiajnaturysyce.pl.