Ocena letniego sezonu turystycznego 2015 roku

W 2015 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki zleciło badanie sondażowe dotyczące oceny letniego sezonu turystycznego. Badanie zostało przeprowadzone w okresie lipiec-sierpień 2015 r.

W roku bieżącym typowa turystyka stanowiła główny cel wakacyjnych przyjazdów obcokrajowców w przypadku 36% badanych, co razem z odwiedzinami krewnych i znajomych – 19% – spowodowało, że ponad połowa wizyt były to wizyty o charakterze typowo rekreacyjnym. Wzrosło znaczenie przyjazdów w celu podjęcia pracy dorywczej – głównie rezydentów z Ukrainy.

W lecie 2015 roku średnia długość pobytu turystów w Polsce to 5,5 noclegu, co daje wzrost w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2014 o 0,1 noclegu. Najkrócej w Polsce przebywają turyści z tzw. nowej UE (3 noclegi), a najdłużej – rezydenci krajów zamorskich (12,6). Przyjazdy drogą lotniczą oraz autokarem wiążą się z dłuższym pobytem w Polsce (7 noclegów, wobec 5,6 w przypadku innych przyjazdów drogą lądową).

Zakup pełnych pakietów jest charakterystyczny dla turystów z krajów pozaeuropejskich i Niemców. Samodzielną organizację przyjazdów preferują mieszkańcy krajów sąsiadujących z Polską na wschodzie: Rosji, Białorusi i Ukrainy.

Z badań zrealizowanych w lecie 2015 roku wynika, że przeciętne wydatki turystów zagranicznych poniesione na terenie Polski ukształtowały się na poziomie 455 USD na osobę i 83 USD na jeden dzień pobytu (średnie ważone), co daje wzrosty na poziomie 9% w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2014. Wpływ na to miały wzrosty wydatków rezydentów zachodnich krajów UE oraz Skandynawii. Spadki odnotowano natomiast wśród Rosjan oraz Ukraińców.

Z badań prowadzonych przez Activ Group w sezonie letnim 2015 roku wynika, że Polacy w wieku 15 i więcej lat podróżując w lipcu i sierpniu na wyjazdy krajowe z co najmniej jednym noclegiem, przebywali poza domem średnio 6,2 dnia, co daje 0,1 dnia mniej, niż w roku 2014 (zapewne z uwagi na krótki świąteczny weekend sierpniowy). W całej puli wyjazdów udział tych o charakterze typowo turystycznym i wypoczynkowym rośnie od 3 lat. Odbywa się to najczęściej kosztem spadku udziału wyjazdów w odwiedziny. Jeśli chodzi o sposób organizacji wyjazdów krajowych, to zarówno dla długookresowych, jak i krótkookresowych (2-4 dni), proporcje poszczególnych form pozostają niemal bez zmian – 90% wyjazdów to wyjazdy organizowane samodzielnie. Podczas podróży długookresowych coraz częściej, jako miejsce noclegu, wybierane są hotele, motele, pensjonaty oraz kwatery prywatne i agroturystyczne, maleje za to udział noclegów u rodziny i znajomych.

W lipcu i sierpniu na wyjazdy krajowe długookresowe Polacy najczęściej jeździli nad morze. Oba nadmorskie województwa były celem niemal połowy wszystkich wyjazdów na 5 i więcej dni (pomorskie – 29,8%, zachodniopomorskie – 19,1%). To rekordowy rok jeśli chodzi o ten kierunek, na co wpływ miało upalne lato, wzrost udziału wyjazdów krajowych w podróżach ogółem oraz odczuwalny wzrost uczestnictwa Polaków w podróżach.

W przypadku wyjazdów krótkookresowych podróże odbywają się zazwyczaj w okolicę miejsca zamieszkania i częściej udział danego województwa zależy od wielkości populacji go zamieszkującej, niemniej nadal najpopularniejszym celem krótkich wycieczek krajowych było województwo pomorskie (14,6% wyjazdów). Kolejne pod względem popularności w sezonie letnim 2015 były województwa: mazowieckie i małopolskie (12,8% oraz 12,5%) oraz zachodniopomorskie – 8,5%.

Wyjazdy zagraniczne Polaków w lecie 2015 roku odbywały się najczęściej do krajów wybieranych również w latach ubiegłych. Nadal najpopularniejszą destynacją są Niemcy (prawie 13,1% wizyt), choć w stosunku do roku ubiegłego odsetek odwiedzin naszego zachodniego sąsiada spadł. Wyjazdy do Niemiec to najczęściej wyjazdy w odwiedziny oraz w interesach. Kolejne pod względem popularności to kraje typowo turystyczne, choć ich kolejność się zmienia w zależności od sytuacji politycznej i bezpieczeństwa w tych krajach. Z tego względu następny rok z rzędu tracą na popularności kraje Afryki Północnej – Egipt i Tunezja, a zyskują kraje Europy Południowej – Hiszpania (5,4%), Portugalia (3,9%) oraz Grecja (7,9%), która w roku 2015 odnotowała zdecydowanie największy wzrost r/r. Jeśli chodzi o podróże turystyczno-wypoczynkowe, to nadal bardzo popularna jest Chorwacja (12%), choć jej udział spadł, za to obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania wyjazdami wypoczynkowymi do Grecji (12%). Wyjazdy w celu odwiedzin krewnych i znajomych najczęściej odbywały się do Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Średnia długość wyjazdów zagranicznych spadła w lecie 2015 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 0,1 noclegu za sprawą skrócenia podróży długookresowych. Cel turystyczno-wypoczynkowy miało 71% wyjazdów. 59% podróży zagranicznych organizowanych było samodzielnie, za pośrednictwem biur podróż odbyła się co trzecia taka podróż.

W wyjazdach wakacyjnych osobom dorosłym często towarzyszyły dzieci. 43% wyjazdów w lipcu i sierpniu 2015 roku w kraju i 22% za granicę odbyło się z udziałem dzieci.

Wydatki na podróże krajowe (zarówno krótkookresowe, jak i długookresowe) w sezonie letnim 2015 roku w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nieznacznie wzrosły dla wyjazdów krajowych długookresowych oraz nieznacznie zmalały dla krajowych wyjazdów krótkookresowych oraz wyjazdów zagranicznych.