Podlaskie 500 lat | Podlaskie – Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii