REKRUTACJA NA SZKOLENIA

REKRUTACJA NA SZKOLENIA

osób niezbędnych do wdrożenia nowego rozwiązania

 Modelu Nowoczesnego Uczenia się Dorosłych HORECA

 

EVACO sp. z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z Partnerami projektu „Partnerstwo ponadnarodowe HORECA – uczenie się przez całe życie”  ogłasza nabór do udział w szkoleniu – WDRAŻANIE Modelu Nowoczesnego Uczenia się Dorosłych HORECA.

 

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do uczenia się przez całe życie osób dorosłych pracjących w branży HORECA poprzez wdrożenie i wypracowanie nowatorskiego Modelu Nowoczesnego Uczenia się Dorosłych HORECA, dzięki współpracy z partnerami ponadnarodowymi oraz czerpaniu wiedzy z doświadczeń brytyjskich.

 

Grupę docelową stanowią członkowie sieci współpracy, tj. pracownicy Partnerów  Polski oraz Wielkiej Brytanii, a także osoby/ podmioty niezbędne do wdrożenia nowego rozwiązania, tj. trenerzy, doradcy biznesowi, coach, którzy stosować będą w praktyce wypracowany w ramach sieci współpracy ponadnarodowej Modelu Nowoczesnego Uczenia się Dorosłych HORECA.

 

Kryteria rekrutacji:

Do udziału w szkoleniach zakwalifikowane będę osoby, które:

  1. są niezbędne do wdrożenia nowego rozwiązania Modelu Nowoczesnego Uczenia się Dorosłych HORECA (trener, doradca biznesowy, coach).
  2. posiadają wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/ zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie wsparcia  – wdrożenie Modelu Nowoczesnego Uczenia się Dorosłych HORECA
  3. posiadają min. 2 lata doświadczenia w obszarze HORECA.

Aby przystąpić do procesu rekrutacji należy spełniać wszystkie w wyżej wymienionych kryteriów (warunek konieczny) oraz złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z CV potwierdzającym doświadczenie w obszarze HORECA.

Liczna miejsc na szkoleniu   – 12 os. (5K, 7M).

Termin szkolenia – październik 2017 ( 3 zjazdy po 16h).

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje spełnienie wszystkim wymogów oraz kolejność zgłoszeń. O  wynikach procesu rekrutacji uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Komplet dokumentów należy złożyć w wersji papierowej w biurze projektu  – w siedzibie EVCO sp. z o.o., ul. Kapelanka 13/13a, 30-347 Kraków do dnia 06.10.2017 r.

Wszelkich informacji odnośnie szkoleń, jak i rekrutacji udziela p. Magdalena Stusińska Krywalska   – tel. 501 059 753.

Dokumenty do pobrania:

  • Formularz zgłoszeniowy (plik PDF)
  • Harmonogram wsparcia (plik PDF)
  • Regulamin rekrutacji (plik PDF)