W parlamencie debata o gospodarce odpadami

clause-63977_1280

Nowelizacja ustawy o odpadach umożliwia pozyskanie funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Zgodnie z dokumentem Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa, przyjętym przez Komisję Europejską (KE) 23 maja 2014 r., ze środków unijnych finansowane będą jedynie projekty uwzględnione w planach inwestycyjnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi tworzonych przez zarządy województw.

Ustawa przewiduje obowiązek sporządzania tych planów przez zarządy województw uzgadnianych z ministrem właściwym do spraw środowiska. Plany inwestycyjne będą załącznikiem do wojewódzkich planów gospodarki odpadami (wpgo) i będą stanowić podstawę finansowania inwestycji zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

CZYTAJ WIĘCEJ.