Zmiany dotacji dla PROSUMENTA

NFOSiGWWedług najnowszych zmian, do końca 2016 roku utrzymają się wyższe dotacje dla beneficjentów programu PROSUMENT. Otrzymają oni do 40% kwoty inwestycji mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Jak informuje NFOŚiGW, po 2016 roku dotacja spadnie do 30% kwoty inwestycji. To jednak nie wszystkie zmiany, jakie przygotowano. Zwiększono również budżet bezzwrotnej pomocy z 240 mln złotych do 280 mln złotych.

W trzecim kwartale planowane jest ogłoszenie naboru we wszystkich trzech ścieżkach programu. Dofinansowanie w stopniu 40% kwoty otrzymają głównie instalacje o mocy do 40 kWp. Ponadto w programie wprowadzono też niższe kwoty dotyczące kosztów kwalifikacji instalacji. Obniżka będzie dotyczyć między innymi kolektorów słonecznych (do 2 tysięcy zł za kW), systemów PV (do 7 tysięcy zł za kW). Dodano także zmiany o wymaganiach technicznych w sprawie kotłów na biomasę, układów fotowoltaicznych czy pomp ciepła.