EDUKACJA EKOLOGICZNA

Mówiąc o ekologii powinniśmy znać znaczenie słów, które z ochroną środowiska łączą się ściśle. Kupując produkty z serii Eko spotykamy się z następującymi pojęciami: Low energy – oznacza efektywne wykorzystanie energii w produkcji i codziennym użytku. Recycled (przetworzone)- wykonane z przetworzonych odpadów Organic (Organiczne)- surowce były uprawiane bez użycia pestycydów Recyclable (nadające się do ponownego […]

Jak rozeznać się w ekologicznych znakach? Eko znaki oraz certyfikaty ekologiczne to oznaczenia które możemy spotkać na produktach dostępnych w Polsce, to rodzaj systemu zarządzania środowiskiem obejmujący wybrany obszar lub skierowany do danej branży.

Jakie urządzenia w gospodarstwie domowym zużywają procentowo najwięcej energii? Chłodziarko – zamrażarka- 28,1% Oświetlenie i drobny sprzęt AGD- 20,4% Kuchnia elektryczna 19,6% Pralka 9,1% Radioodbiornik i zestaw wieżowy 6,6% Telewizor 6% Czajnik elektryczny 5.3% Komputer 2,4 % Kuchnia mikrofalowa 2% Zmywarka do naczyń 0,5% Stosowanie się do zasad racjonalnego gospodarowania energią elektryczną przyniesie nie tylko […]

Segregowanie odpadów- jak to robić dobrze? Selektywna zbiórka odpadów komunalnych „u źródła” jest głównym celem wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych ma zostać osiągnięte m.in. poprzez zapewnienie powstania odpowiednich instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Pełna realizacja założeń ustawy pozwoli wypełnić obowiązki wynikające z dyrektyw unijnych. […]