ASPEKTY PRAWNE

Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), firmy prowadzące w internecie sprzedaż wysyłkową czy zakupy z katalogów, zawierające transakcje przez telefon lub podczas różnego rodzaju prezentacji, zbyt wolno wprowadzają nowe przepisy ustawy o prawach konsumenta.* Nowe prawo dotyczące sprzedaży internetowej i zakupów na odległość weszło w życie pod koniec grudnia 2014 roku. I choć przepisy […]

Od stycznie 2015 roku, obowiązuje nowelizacja, która daje sądom rejestrowym możliwość wykreślenia z KRS firm, które nie dopełnią obowiązków rejestrowych, czyli np. nie złożą sprawozdania finansowego czy wniosku o zmianę wpisu, Zaległości trzeba uzupełnić do 1 lipca 2015 r.

Gospodarstwo ekologiczne – wymogi prawne Przekształcenie gospodarstwa w gospodarstwo ekologiczne, to proces czasochłonny wiążący się z kontrolami jednostki kontrolującej. Zanim zdecydujesz się na przekształceni swojego gospodarstwa zapoznaj się z wytycznymi jakie musisz spełnić.

Kodeks Etyki Hotelarza Wstęp Naturalnym dążeniem człowieka, niezależnie od światopoglądu, jest pragnienie psychiczne do uczciwości, rzetelności i zgody. Dążność ta charakteryzuje, w sposób oczywisty, także i przedsiębiorców, dla których przestrzegania powszechnie przyjętych wzorców zachowań jest oczywiste.W zantagonizowanym ekonomicznie i politycznie świecie, zjawisko konkurencyjności występuje w prawie każdym przejawie życia społecznego. Właśnie w takim świecie etyka, także […]

Działania na rzecz ochrony środowiska – normy ISO 14000 Zdobycie certyfikatu ISO 14000 wyraża globalne zaangażowanie obiektu turystycznego w działania na rzecz ochrony środowiska. Hotel czy pensjonat posiadający certyfikat będzie wiarygodny w działaniach na rzecz środowiska, przyjazny dla turystów oraz społeczeństwa lokalnego.