CASE STUDIES

  Program „Zielone biuro” Ochrona środowiska jest ważnym filarem polityki społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju Banku Zachodniego WBK. Jednym z jej celów jest redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez wdrażanie nowych technologii, dodatkowo budowanie świadomości w całej organizacji i edukacja pracowników. BZWBK podejmuje działania, by zminimalizować i neutralizować negatywny wpływ na środowisko, wdrażając w biurach nowoczesne […]

  Głowna siedziba Banku Zachodniego WBK w Warszawie – najbardziej zielony budynek biurowy w Europie Środkowo-Wschodniej. Atrium 1 to nowoczesny, funkcjonalny obiekt biurowy klasy A, zaprojektowany i realizowany w zgodzie z polityką równoważonego budownictwa, precertyfikowany w międzynarodowym systemie LEED na najwyższym, platynowym poziomie. Zastosowane w budynku rozwiązania są innowacyjne i pozwalają na obniżenie poziomu zużycia […]

Prowadząc obiekt turystyczny lub gastronomiczny budowanie wizerunku i marki oferowanego produktu jest szczególnie ważnym działaniem. Istotne jest wykorzystanie jakichkolwiek nawet najmniejszych akcentów EKO lub BIO aby wyróżnić obiekt z pośród wielu innych na rynku. Wszelkie akcenty ekologiczne i promujące świadomy udział klienta w ratowaniu natury w szerokim tego słowa znaczeniu, ale przede wszystkim zmienianie własnych […]

Hotel Hyatt Regency Warsaw w Warszawie Hotel produkuje dla swoich gości miód „Łazienki Gold”. Pasieka z której pochodzi miód mieści się UWAGA! na dachu hotelu. Słodki pomysł zrodziła się gdy na warszawskiej Starówce był protest pszczelarzy, którzy buntowali się przeciwko używaniu środków chemicznych, które zagrażają pszczołom. W Europie takie inicjatywy proekologiczne są od dawna i […]

W ostatnich latach mamy do czynienia z ogromną konkurencją w każdej niemal branży produkcyjnej i usługowej! W związku z tym marka firmy stanowi jedno z kluczowych, cennych aktywów. Dzięki dobrze wykreowanym i skutecznie zarządzanym markom, firmy potrafią budować korzystną reputację wzbudzającą zaufanie klientów i osiągać zaskakujące wyniki finansowe. Marka odnosząca sukces to marka oparta na […]

Warunkiem sukcesu firmy, w tym także przedsiębiorstwa w branży turystycznej, jest skuteczne zarządzanie kapitałem ludzkim. Wpływa ono na postrzeganie jej wizerunku w oczach innych osób, a przede wszystkim jej pracowników. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym rozumieć trzeba jako: „działalność związana z planowaniem, organizowaniem sposobów wykorzystania zasobów organizacji, kierowaniem pracą ludzi i kontrolowaniem zmierzającym do sprawnego i skutecznego […]