DOBRE PRAKTYKI

Odpowiedzialny biznes to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem zorientowana nie tylko na wynik finansowy i aspekt ekonomiczny ale przede wszystkim na budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem poprzez zminimalizowanie negatywnych wpływów z uwzględnieniem interesów społecznych. Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie to organizacja otwarta na otoczenie, prowadząca dialog z różnymi grupami, interesariuszami równocześnie nie rezygnująca z osiągania zysków. Budowanie zrównoważonego biznesu […]

Od stycznie 2015 roku, obowiązuje nowelizacja, która daje sądom rejestrowym możliwość wykreślenia z KRS firm, które nie dopełnią obowiązków rejestrowych, czyli np. nie złożą sprawozdania finansowego czy wniosku o zmianę wpisu, Zaległości trzeba uzupełnić do 1 lipca 2015 r.

Case study « Mobilna Sortownia odpadów komunalnych « Projekt pod nazwą ”Mobilna Sortownia odpadów komunalnych” został przygotowany i wprowadzony przez PUK van Gansewinkel Polska w Krakowie. Projekt zakładał przystosowanie istniejącej infrastruktury technologicznej do wprowadzenia zmian związanych z sortowaniem otrzymywanego i dostarczanego strumienia odpadu komunalnego. W tym celu zainstalowano mobilne urządzenie do przesiewania odpadów komunalnych wraz […]

Inwestycja została zrealizowana na terenie byłego wyrobiska piasku z mocno zdegradowaną linią brzegową, dzikimi  wysypiskami śmieci oraz na terenie niedostępnym komunikacyjnie. Tren był całkowicie niezagospodarowany, zarośnięty samosiejkami i dziką roślinnością.  Od 1992 roku, kiedy  został wydzierżawiony od gminy Liszki  do dzisiaj dużo się zmieniło. Okolice zalewu wyglądały nieatrakcyjnie i wręcz niebezpiecznie. Na obszarze występowało wiele […]

Jednostka Ratownictwa Chemicznego od 2001 roku zajmuje się problemem utylizacji utleniacza paliwa rakietowego. Utleniacz jest jednym ze składników paliwa rakietowego stosowanego do napędu rakiet średniego i dalekiego zasięgu w latach 1970-1990. Jest to około 73%-wy kwas azotowy zawierający dodatkowo około 25% tlenków azotu oraz około 1-1,5 % dodatków stabilizujących. Po wycofaniu rakiet z użytku pozostało […]

Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego „Fritar” w Tarnowie istnieje na polskim rynku ponad 30 lat. Od sierpnia 2001 roku firma ma status spółki akcyjnej z całkowicie polskim kapitałem. Większościowym udziałowcem jest Regionalne Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego Iglokrak Sp. z o.o. w Krakowie. „Fritar” S.A. jest właścicielem zakładu chłodniczego o pojemności składowej ponad 13.000 ton. Na nowoczesnych urządzeniach wytwarza […]

Mówiąc o ekologii powinniśmy znać znaczenie słów, które z ochroną środowiska łączą się ściśle. Kupując produkty z serii Eko spotykamy się z następującymi pojęciami: Low energy – oznacza efektywne wykorzystanie energii w produkcji i codziennym użytku. Recycled (przetworzone)- wykonane z przetworzonych odpadów Organic (Organiczne)- surowce były uprawiane bez użycia pestycydów Recyclable (nadające się do ponownego […]

Jak rozeznać się w ekologicznych znakach? Eko znaki oraz certyfikaty ekologiczne to oznaczenia które możemy spotkać na produktach dostępnych w Polsce, to rodzaj systemu zarządzania środowiskiem obejmujący wybrany obszar lub skierowany do danej branży.